WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN

Week van Gebed 2022: "Licht in het duister"

“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden. Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de magiërs uit het Oosten naar de plaats waar de Redder wordt geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’

De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Zij nodigen u van harte uit om, mits de omstandigheden dit toelaten, bij de gebedsavonden aanwezig te zijn. Op zondagavond 16 januari wordt een gezamenlijke oecumenische openingsdienst gehouden, aanvang 19.00 uur. De bijeenkomsten door de week beginnen om 19.30 uur. De slotviering op zondag 23 januari zal om 19.00 uur beginnen. In de Vijverhof staat op vrijdagmiddag 21 januari de viering in het teken van de Week van gebed. Aanvang 15.00 uur.

Als de omstandigheden het niet toelaten worden de diensten uitgezonden via een livestream. Zie onderstaande schema.

Zondag 16 januari - Dag 1 - Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht
19:00 uur, RK kerk St. Paulus Bekering, samen met enkele andere voorgangers,
livestream:

Maandag 17 januari - Dag 2 - Breek onze muren af en breng ons als volken bijeen
19:30 uur, Nieuw-Apostolische Kerk,
livestream:

Dinsdag 18 januari - Dag 3 - Doorbreek onze gewoonten en kom ons bevrijden
19:30 uur, Kom en Zie, i.s.m. de Schenkelkerk,
livestream:

Woensdag 19 januari - Dag 4 - Laat ons niets ontbreken, ook als wij klein zijn en lijden
19:30 uur, De Hoeksteen, i.s.m. Molukse Noodgemeente NGPMB,
livestream:

Donderdag 20 januari - Dag 5 - Leid ons, Heer, naar uw goddelijk kind
19:30 uur, Ontmoetingskerk, Hervormde wijkgemeente Schollevaar i.s.m. de Christelijk Gereformeerde kerk,
livestream:

Vrijdag 21 januari - Dag 6 - Kom, laten wij aanbidden, verzameld rond de ene Heer
15:00 uur, De Vrijverhof, i.s.m. de Dorpskerk
livestream:
19:30 uur, Dorpkerk, i.s.m. het Gebed voor Capelle,
livestream:

Zaterdag 22 januari - Dag 7 - Geef ons de wil te delen, en de gemeenschap te dienen
19:30 uur, Oosterkerk, De Doorbraak i.s.m. Gods Huis,
livestream:

Zondag 23 januari - Dag 8 - Zet ons op nieuwe wegen en leer ons die gaan
Slotviering om 19:30 uur vanuit de Voorhof, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wijk zuid/west
livestream:

In een gebedsboekje worden gebedsuggesties gegeven voor elke dag. Download het gebedsboekje op de site van de gebedsweek.

Uiteraard gelden bij de samenkomsten de door het RIVM uitgevaardigde maatregelen.

Collecte

Tijdens de Week van gebed willen we tevens onze financiële ondersteuning geven aan een kleinschalig project in het Midden-Oosten.

Er zal worden gecollecteerd voor Bethlehem Helping Hands. Doormiddel van dit project worden kinderen ondersteund die lijden aan de genetische huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB). Kinderen met EB hebben wonden over het hele lichaam. Voor de verzorging hiervan is speciaal verband nodig, waarvan vaak niet voldoende beschikbaar is. Wekelijks wordt er vanuit Nederland verband per post verzonden. Tevens zijn er op drie plaatsen op de Westbank contactgroepen voor EB die zo’n dertig families ondersteunen.

Zie voor informatie: www.bethlehemhelpinghands.blogspot.com

Wil je dit project steunen? Dat kan door een gift over te maken op rekening NL93ABNA 0462453855 t.n.v. Near East Ministry o.v.v. HHB project 8562 EB (ANBI)

Deelnemende kerken Week van Gebed Capelle aan den IJssel 2022:
RKK St. Paulus’Bekering, Nieuw-Apostolische kerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, NGPMB (Molukse kerk), Chr. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk), Herv. Wijkgemeente Schollevaar, Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Gebed voor Capelle, PKN De Hoeksteen, PKN Schenkelkerk, Christengemeente Gods Huis, Evangelische kerk de Doorbraak, Geref. Kerk vrijgemaakt Capelle Zuid/West.

Voor meer info: www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl.

Informatie over de afzonderlijke kerken: www.capelsekerken.nl

Laatst gewijzigd: 7-dec-21