WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN

Week van Gebed 2024: "Heb God lief… en je naaste als jezelf "

Heb God lief… en je naaste als jezelf is het thema van de internationale Week van gebed die van 20 t/m 28 januari plaatsvindt. Deze gebedsweek voor eenheid kent een lange traditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Het materiaal voor dit jaar werd voorbereid door christenen uit het West-Afrikaanse Burkina Faso. Zij kozen het thema voor de gebedsweek naar aanleiding van Lukas 10:25-37, hierin vertelt Jezus de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Burkina Faso maakt momenteel een ernstige veiligheidscrisis door. Er is een toename van terroristische aanslagen waarbij ook kerken doelwit zijn. Leiders van verschillende religies in Burkina Faso proberen zich in te zetten voor vrede en verzoening. Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen mensen een naaste worden voor de ander, zoals de Samaritaan in het verhaal uit Lukas 10. Tijdens de Week van gebed bidden we voor de kerken in Brukina Faso, waarvan er vanwege de slechte situatie in het land, velen gesloten zijn. We bidden dat zij de hoop niet verliezen. Tevens bidden we voor onze persoonlijke noden, de situatie in de wereld en voor de eenheid in Nederland en de kerken.

De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is door diverse kerken gezamenlijk voorbereid. Zij nodigen u van harte uit om de hieronder vermelde bijeenkomsten bij te wonen.

Zaterdag 20 januari - Kinderevent, Kindertheater Simon en Zo, "De Barmhartige Baviaan"
15.00 uur, Ontmoetingskerk, Zevensprong 4

Zondag 21 januari - Dag 1 - 'Help ons, Heer, om een leven te leiden wat zich op U richt'
Oecumenische viering met voorgangers uit verschillende kerken.
19:00 uur, Schenkelkerk en RKK, Bermweg 29-b
Opname

Maandag 22 januari - Dag 2 - 'Help me, Heer, om U, mijn naaste en mijzelf lief te hebben met alles wat ik ben'
19:30 uur, Ontmoetingskerk CGK/HWS, Zevensprong 4

Dinsdag 23 januari - Dag 3 - 'Heer, open ons hart voor hen die we niet zien'
19:30 uur, Pinkstergemeente Kom en Zie i.s.m. gebed voor Capelle, Bermweg 280

Woensdag 24 januari - Dag 4 - ‘Heer, help ons om ons nooit af te keren van mensen in nood’
19:30 uur, Nieuw-Apostolische Kerk, Ben Goerionstraat 2, Rotterdam

Donderdag 25 januari - Dag 5 - ‘Heer, help ons de wonden te zien en hoop te geven’
19:30 uur, Molukse kerk NGPMB en NGK De Voorhof, De Voorhof
Bermweg 332
Opname

Vrijdag 26 januari - Dag 6 - ‘Heer, maak van onze kerken schuilplaatsen die mensen in nood verwelkomen'
15:00 uur, De Vijverhof, weeksluiting, Reigerlaan 251
19:30 uur, PKN Dorpskerk en De Hoeksteen, Dorpskerk, Kerklaan 2

Zondag 28 januari - Dag 8 - 'Heer, mogen onze gemeenschappen een teken zijn van uw koninkrijk'
Praise event m.m.v. interkerkelijke jongerenband, slotviering
19:00 uur, Schenkelkerk, Bermweg 29-b

In een gebedsboekje worden gebedsuggesties gegeven voor elke dag. Download het gebedsboekje op de site van de gebedsweek.

Kinderevent

Op zaterdag 20 januari wordt een kinderevent georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Simon en Zo geeft dan de voorstelling “De barmhartige Baviaan”.

Praise event

Op zondagavond 28 januari wordt speciaal voor jongeren een interkerkelijk Praise event gehouden in de Schenkelkerk. Alle jongeren, en ieder die zich jong voelt: hartelijk welkom! Deze dienst begint om 19.00 uur en zal in het teken staan van lofprijzing en gebed.

Collecte

Tijdens de gebedsweek wordt een collecte gehouden voor het project ‘Warme Kamers’ van het Leger des Heils. Afgelopen winter startte het Leger des Heils met dit initiatief, zodat niemand in de kou hoefde te zitten als gevolg van de stijgende energierekening. Van deze buurthuiskamers zijn er inmiddels meer dan honderd in het gehele land. Men kan er terecht voor warmte en gezelligheid. Ook Capelle aan den IJssel heeft een Warme Kamer, deze is te vinden in de bibliotheek aan het Stadsplein.

Scan de QR-code om € 5,00 -u kunt het bedrag zelf wijzigen- te betalen voor Collecte week van gebed 2024. Gebruik de Camera App op je telefoon. De QR-code is geldig tot 14 maart 2024.

Klik hier voor een persbericht van de overdracht van de opbrengst.

Deelnemende kerken Week van Gebed Capelle aan den IJssel 2024:
RKK St. Paulus’Bekering, Nieuw-Apostolische kerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, NGPMB (Molukse kerk), Chr. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk), Herv. Wijkgemeente Schollevaar, Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Vijverhof, Gebed voor Capelle, PKN De Hoeksteen, PKN Schenkelkerk, NGK Capelle aan den IJssel-De Voorhof.

Voor meer info: www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl of neem contact op met Bertha Cluistra berthacluistra@gmail.com.

Informatie over de afzonderlijke kerken: www.capelsekerken.nl

Laatst gewijzigd: 18-feb-24