Lighthouse Worship Center

 

Website: www.lighthouseworshipcenter.nl
Gebouw: Reigerlaan 66, 2903 LL Capelle aan den IJssel
Diensten Lighthouse Worship Center:
 
Iedere zondag inloop 14:00, 14:30 start
Voorganger: Vincent & Ruby Berhitu, +31(0)6 509 406 03
info@lighthouseworshipcenter.nl
Informatie / Contact:
Website : http://www.lighthouseworshipcenter.nl
Facebook : http://facebook.com/lighthouseworshipcenterNL

www.CapelseKerken.nl

Laatste wijziging: 8-mar-24

webmaster@CapelseKerken.nl