Lighthouse City Church

 

Website: http://www.tsu.co/lighthousecitychurch
Gebouw: Hermitage 46-48, 2907 NB Capelle aan den IJssel (Schollevaar)
Diensten Lighthouse City Church:
 
Iedere zaterdag inloop 14:30, samenkomst 15:00
Voorganger: Vincent & Ruby Berhitu, +31(0)6 509 406 03
info@lighthouse-center.nl
Informatie / Contact:
Website : http://www.tsu.co/lighthousecitychurch
Twitter : http://twitter.com/LHMNetwork
Facebook : http://facebook.com/LHMInternational

www.CapelseKerken.nl

Laatste wijziging: 8-feb-16

webmaster@CapelseKerken.nl