www.CapelseKerken.nl

Welkom op de site van de Capelse Kerken

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten wordt verwezen naar de sites van de afzonderlijke kerken

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

 

Thema: 'Licht in het duister'

16 t/m 23 januari 2022

info

Hier vindt u informatie over de samenwerkende kerken in Capelle aan den IJssel

Elke zondag worden er namens de kerken kerkdiensten gehouden in het verzorgingshuis Rijckehove (zie: pknCapelle.nl/Rijckehove)

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Thema: 'Blijf in mijn liefde' - 17 t/m 24 januari 2021 - info en live streams

Taizé-vieringen - flyer

Zorg of angst rond het coronavirus

Heeft u behoefte aan een gesprek, een luisterend oor, bemoediging of advies?
Praktijk "Hoopvol leven" houdt dagelijks een gratis spreekuur van 12.00u-13.00u.
Bel 06 - 405 203 58 of spreek een berichtje in, dan bel ik u later terug.

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Psalm 46

Inge Matthijsse – pastoraal hulpverlener
www.praktijkhoopvolleven.nl

www.CapelseKerken.nl

Laatste wijziging: 7-dec-21

webmaster@CapelseKerken.nl