www.CapelseKerken.nl

Kerkdiensten
Zondag 26 augustus 2018
Zondag 2 september 2018

Taizé-vieringen - op zondag om 19:00 uur,
voor de data - zie de poster

Vredeswandeling
Thema: "IN BEWEGING VOOR VREDE"
Vredeswandeling op zondag 16 september 2018 in de Vredesweek - info

Wandeling voor de Schepping
op zondag 1 september 2018 - info

Week van gebed voor de eenheid van de christenen
Thema: ‘Recht door zee ’ - 20 t/m 28 januari 2018 - info

Welkom op de site van de Capelse Kerken. Hier vindt u informatie over de samenwerkende kerken in
Capelle aan den IJssel

Elke zondag worden er namens de kerken kerkdiensten gehouden in het verzorgingshuis Rijckehove (zie: pknCapelle.nl/Rijckehove)

www.CapelseKerken.nl

Laatste wijziging: 23-sep-18

webmaster@CapelseKerken.nl