www.CapelseKerken.nl

Welkom op de site van de Capelse Kerken

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten wordt verwezen naar de sites van de afzonderlijke kerken
(zie onderaan deze pagina)
Activiteitenagenda

Orgeldag in de Pauluskerk 2023

De orgelprogrammacommissie van de St. Paulus' Bekeringkerk in Capelle nodigt u graag uit voor het bijwonen van LOS(JES) OP HET ORGEL, een eigen aardig concert op Nationale Orgeldag, met diverse bekende spelers op orgel en andere instrumenten! Lees vooral de bijlage.
Hartelijke groet en welkom, ook namens de musici!

Taizé-vieringen

De data van de Taizévieringen in seizoen 2023-2024 vindt u op onderstaande flyer.

Flyer seizoen 2023-2024

Koffieochtenden in de Dorpskerk

Thema-ochtenden waarin we Gods Woord samen ontdekken
IEDEREEN IS WELKOM
Thema: (T)Rouw

Meer informatie inclusief data vindt u op onderstaande flyer.

Flyer najaar 2023

Eerdere (jaarlijkse) activiteiten

CaPassion 2023 - 8 april 2023

Het evenement The Passion dat op de TV uitgezonden wordt kent in ons land inmiddels een brede bekendheid. In de lijn van dit evenement werden op zaterdag 8 april in Capelle wandelingen gemaakt waarin het kruis wordt gedragen naar het stadsplein: de CaPassion.

Op het stadsplein volgde een korte viering.

Lees hier het verslag

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

 

Thema: 'Doe goed, zoek recht'

werd gehouden op 15 t/m 25 januari 2023

klik hier voor de info

Hier vindt u informatie over de samenwerkende kerken in Capelle aan den IJssel

Elke zondag worden er namens de kerken kerkdiensten gehouden in het verzorgingshuis Rijckehove (zie: pknCapelle.nl/Rijckehove)

Zorg of angst rond het coronavirus

Heeft u behoefte aan een gesprek, een luisterend oor, bemoediging of advies?
Praktijk "Hoopvol leven" houdt dagelijks een gratis spreekuur van 12.00u-13.00u.
Bel 06 - 405 203 58 of spreek een berichtje in, dan bel ik u later terug.

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Psalm 46

Inge Matthijsse – pastoraal hulpverlener
www.praktijkhoopvolleven.nl

www.CapelseKerken.nl

Laatste wijziging: 29-aug-23

webmaster@CapelseKerken.nl